Pages

2 Aug 2009

this is not the end

Yamate Dori sedd från Naka-Meguro station.
Och jag har lämnat Tokyo och befinner mig åter i Stockholm. Men det finns en viss vilja att leva sig kvar och eller göra något slags avslut på den här bloggen. I vilket fall som helst kommer det ytterligare ett antal inlägg även om jag, tyvärr, inte är på plats. Längre.

No comments:

Post a Comment