Pages

3 Aug 2009

ett museum i kamakura


Kamakura Museum of Modern Art, Sakakura, 1951.
Den moderna arkitekturen gör sitt intåg på allvar under återuppbyggnaden efter andra världskriget. I detta fall Sakakura som arbetade i Paris för Corban. Detta var det första offentliga museet för modern konst. Tyvärr kommer byggnaden snart att rivas då den inte uppfyller de krav som ställs på modernt konstmuseum, den sista utställning handlar om arkitekten som också ligger bakom planering av de 3 stora järnvägsstationerna i Tokyo Shinjuku, Ikebukero och Shibuya.

Byggnaden ansluter tydligt till japansk tradition samtidigt som den är en tydligt modern byggnad. Här relationen mellan vatten och utomhusrum, notera speciellt hur pelarna landar på stenar.

En serie med väggar som fungerar som skärmar.

<

No comments:

Post a Comment