Pages

4 Dec 2009

prologue - Tokyo from above


The sunset seen from Tokyo Metropolitan Government Building (Kenzo Tange) in West Shinjuku.

View of opera city and the Metropolitan Expressway.

The city as model. Akihabara.

A map of the administrative borders of Tokyo-to. To the east in darker green, Tokyo 23, and to west the Tama district of Tokyo. South of Tokyo Kanagawa-ken, to the west Yamanashi-ken, north is Saitama-ken and to the east Chiba-ken. The 23 Special Wards that make up Tokyos city centre is under central administration to a certain degree, they are the least free cities in Japan, but they are still not one city. Tokyo is not one, Tokyo is many different parts that are put together.

All maps are reductions, this one is only showing built up structure of a certain kind. The kind more likely to burn. Here the city is visible as a thins down around the most central spot.

Tokyo is famous for it complex networks of trains that transport enormous amount of people every day. Here the central section of the railway network.

A map consisting of build structure.

Built structure classified by how resistant the structure is to damage. Also a hint of the morphology of the city.

And finally a map of where we began, in Shinjuku, looking down on city and seeing the mixture of scales a the complete mess of spaces, however, there is only so much these maps tells us, even if we are used to looking at maps, without further knowledge of the context they come from.

3 Dec 2009

prologue


Let us begin here looking at an anonymous buildings catching the lights of St Grace Cathedral.

Contemplate how the lights shine on this concrete façade. Surely this is architecture.

See this building; it is not a cathedral, it is a wedding chapel close to Ometosando. Surely this is also architecture, but of a different kind. Or maybe order. But one building brings light to the other.

Watch a woman walk on narrow street partially illuminated by the lights of a delivery truck.

Move to Aoyama-dori and see Fumiko Makis Spiral (1985) building. The top part reflecting the red lights of a billboard.

Named after the way people flow up through the building in a spiral movement.

Pause in the crossing of Aoyama-dori and Ometosando.

Cross Aoyama-dori and follow Ometosando and Pradas Aoyama Epicenter (H&dM 2003) is even more architecture, in a purely quantifiable way.

28 Nov 2009

and

And then it suddenly appears likely that I have returned to Tokyo.

27 Sept 2009

att bygga en ö


Tokyobukten är fylld av en serie med öar konstruerade under en lång period. Detta är den sista ön som ska byggas.

En ö byggs traditionellt av sopor, så även här. Soporna komprimeras och värvas med med jord.

För förhindra bränder orsakade av gaserna som uppstår när soporna bryts ned finns dessa rör nedstoppade i marken.


Barriärer är till för hindra att det lösa topp skräpet blåser ned i Tokyobukten.

En stadig serie med lastbilar fyller på topografin.

Varje lastbil som kommer vägs in.

Soporna komprimeras och arrangeras.


Från toppen av ön ser man Tokyos skyline avteckna sig i fjärran.

Infrastrukturen håller också på byggas upp, här en bro.

Vissa delar av ön har en färdig natur, här en liten sjö omgiven av nyplanterade träd.

Andra delar av ön består av mer ödsliga landskap...

Till skillnad från de andra konstgjorda öarna som är extremt platta har denna en tydlig topografi. Och denna ö är inte tänkt att användas för industrier, flygplatser, nöjesfält eller kontor. Denna ö ska bli ett naturreservat. Med campingplatser. Den ska innehålla en skog och flera andra typer av natur.

Här en våtmark.

Visa större karta

9 Sept 2009

12 zoner


Kartan förställer Setagaya-ku som huvudsakligen är ett tätbebyggt villaområde.
1 Category 1 Exclusively Low-rise Residential Zone
This zone is designated for low-rise residential buildings. The permitted buildings include residential buildings which are also used as small shops or offices and elementary/junior high school buildings.
2 Category 2 Exclusively Low-rise Residential Zone
This zone is mainly designated for low rise residential buildings. In addition to elementary/junior high school buildings, certain types of shop buildings with a floor area of up to 150m2 are permitted.
3 Category 1 Mid/high-rise Oriented Residential Zone
This zone is designated for medium to high residential buildings. In addition to hospital and university buildings, certain types of shops buildings with a floor area of up to 500m2 are permitted.
4 Category 2 Mid/high-rise Oriented Residential Zone
This zone is mainly designated for medium to high-rise residential buildings. In addition to hospital and university buildings, the permitted buildings include certain shops and office buildings with a floor area of up to 1,500m2 to provide conveniences for the local community.
5 Category 1 Residential Zone
This zone is designated to protect the residential environment. The permitted buildings include shops, offices and hotel buildings with floor area of up to 3,000m2.
6 Category 2 Residential Zone
This zone is designated to protect the residential environment. The permitted buildings include shops, offices and hotel buildings as well as buildings with karaoke booths.
7 Quasi-residential Zone
This zone is designated to allow the introduction of vehicle related facilities along roads while protecting the residential environment in harmony with such facilities.
8 Neighborhood Commerical Zone
This zone is designated to provide daily shopping facilities for the neighbourhood residents. In addition to residential and shop buildings, small factory buildings are allowed.
9 Commerical Zone
Banks, cinemas, restaurants and department stores are constructed in this zone. Residential buildings and small factory buildings are also permitted.
10 Quasi-industrial zone
This is mainly occupied by light industrial and service facilities. Almost all kinds of factories are permitted excepting those that which are considered to considerably worsen the environment.
11 Industrial zone
Any type of factory can be built in this zone. While residential and shop buildings can be constructed, school, hospital and hotel buildings are not permitted.
12 Exclusively Industrial zone
This zone is designated for factories. While all types of factory buildings are permitted, residential, shop, school, hospital and hotel buildings cannot be constructed.
Översättningen till engelska är gjord av Professor Nakai, Tokyo Institute of Technology. Numrering är tillagd av mig.

Utsnitt ur Setagaya-ku.
På den här nivån går det att förstå staden, man ser tydliga mönster. Men går det att förstå varför staden blivit planerad baklänges? Planen överensstämmer med verkligheten som den var. Zonerna var länge gemensamma för hela Japan men med utgångspunkt i Tokyo och Tokyos problematik. När det tidigare antalet zoner inte räckte för beskriva den existerande situationen i Tokyo lades det till nya zoner, ytterligare finfördelning och med en närmare beskrivning av det som redan existerade.

Shimokitazawa med planerade vägar som oroar.
Det intressanta med zon systemet är hur pass inklusivt det där. Det är bara i zon det är förbjudet att bygga bostäder.

Men ibland kom jag på mig själv med att fundera över hur detta gick till rent praktiskt. Och jag ser tydliga mönster och historier, om hur vattendragen och markförhållanden styrt utvecklingen, hur gamla vägar levt kvar och hur historien vecklar in sig i själv och lägger sig i lager ovan på bybyggelsen som nästan uteslutande består hus som bytts ut flera gånger ovanpå tomter som delats på grund av arvskatt. Staden växer inåt, klumpar ihop sig själv, utvecklas i delar, nya stora projekt ersätter äldre stora projekt, ett bostadsområde ersätter ett universitet som sålt av sin tomt, ett tempel överlever genom att sälja av delar av området. En slags förklaring existerar förstås i det faktum efter andra världskriget prioriteras enbart en sak, tillväxt. Under 50-talet växer Tokyo med 1 miljon invånare om året. Men denna förklaring är inte nog.

Eller tittar på de planerade motorvägskorsningarnas perfekta geometrier.

30 Aug 2009

shopping center


Ometosando Hills av Tadao Ando tar upp 250 meter av gatan Ometosando.

13 Aug 2009

två tak

En liten industribyggnad i bostadsområde.
En gymnastiksal.

lustiga huset


En trappa i på ett privathus under uppförande i Kamakura. Notera trappstegen.

11 Aug 2009

långt ned på gatan


La Collezione, Tadao Ando, 1986. Ometosando är gatan man måste promenera längs två gånger om man är intresserad av arkitektur och befinner sig i Tokyo. Från Kenzo Tange arenor ned till denna byggnad av Tadao Ando. Det finns en serie avstickare och omvägar men bör göra också... Men skälet till att man behöver gå ned två gånger är för att se hur mycket gatan förändras när det blir mörkt.Två våningar under gatunivå.
Byggnaden i sig är äldre Ando med geometriska former som skapar märkliga/intressanta rum med fint ljusspel. Betongen är som vanligt av hög kvalitet. Men vad som är viktigt att komma ihåg är hur mycket Ando skiljer sig från samtiden här, ännu i början av sin karriär.

5 Aug 2009

den livliga staden

Jiyugaoka där Toyoko-sen och Oimachi-sen möts är en av de mest eftersträvade platserna att bo på i Japan. Här taxiplazan framför stationen.
Det här inte vilket förortscentrum som helst men om du stod här kunde du tro det.

4 Aug 2009

underjorden


Tokyo med kringland ligger på Kanto slätten som är genomskuren av serie med floder. På grund av närheten till bergen stiger vattnet i dessa floder väldigt snabbt när det regnar mycket. Vilket det gör. För lösa problemet med översvämningar pumpar man vatten mellan de olika floderna då de är olika benägna för översvämningar. Det säger sig själv att det handlar om extremt stora mängder vatten.

Det här är en buffert från röret mellan de olika floderna. Ovan på denna finns det en fotbollsplan.