Pages

27 Sept 2009

att bygga en ö


Tokyobukten är fylld av en serie med öar konstruerade under en lång period. Detta är den sista ön som ska byggas.

En ö byggs traditionellt av sopor, så även här. Soporna komprimeras och värvas med med jord.

För förhindra bränder orsakade av gaserna som uppstår när soporna bryts ned finns dessa rör nedstoppade i marken.


Barriärer är till för hindra att det lösa topp skräpet blåser ned i Tokyobukten.

En stadig serie med lastbilar fyller på topografin.

Varje lastbil som kommer vägs in.

Soporna komprimeras och arrangeras.


Från toppen av ön ser man Tokyos skyline avteckna sig i fjärran.

Infrastrukturen håller också på byggas upp, här en bro.

Vissa delar av ön har en färdig natur, här en liten sjö omgiven av nyplanterade träd.

Andra delar av ön består av mer ödsliga landskap...

Till skillnad från de andra konstgjorda öarna som är extremt platta har denna en tydlig topografi. Och denna ö är inte tänkt att användas för industrier, flygplatser, nöjesfält eller kontor. Denna ö ska bli ett naturreservat. Med campingplatser. Den ska innehålla en skog och flera andra typer av natur.

Här en våtmark.

Visa större karta

No comments:

Post a Comment