Pages

27 Sept 2009

att bygga en ö


Tokyobukten är fylld av en serie med öar konstruerade under en lång period. Detta är den sista ön som ska byggas.

En ö byggs traditionellt av sopor, så även här. Soporna komprimeras och värvas med med jord.

För förhindra bränder orsakade av gaserna som uppstår när soporna bryts ned finns dessa rör nedstoppade i marken.


Barriärer är till för hindra att det lösa topp skräpet blåser ned i Tokyobukten.

En stadig serie med lastbilar fyller på topografin.

Varje lastbil som kommer vägs in.

Soporna komprimeras och arrangeras.


Från toppen av ön ser man Tokyos skyline avteckna sig i fjärran.

Infrastrukturen håller också på byggas upp, här en bro.

Vissa delar av ön har en färdig natur, här en liten sjö omgiven av nyplanterade träd.

Andra delar av ön består av mer ödsliga landskap...

Till skillnad från de andra konstgjorda öarna som är extremt platta har denna en tydlig topografi. Och denna ö är inte tänkt att användas för industrier, flygplatser, nöjesfält eller kontor. Denna ö ska bli ett naturreservat. Med campingplatser. Den ska innehålla en skog och flera andra typer av natur.

Här en våtmark.

Visa större karta

9 Sept 2009

12 zoner


Kartan förställer Setagaya-ku som huvudsakligen är ett tätbebyggt villaområde.
1 Category 1 Exclusively Low-rise Residential Zone
This zone is designated for low-rise residential buildings. The permitted buildings include residential buildings which are also used as small shops or offices and elementary/junior high school buildings.
2 Category 2 Exclusively Low-rise Residential Zone
This zone is mainly designated for low rise residential buildings. In addition to elementary/junior high school buildings, certain types of shop buildings with a floor area of up to 150m2 are permitted.
3 Category 1 Mid/high-rise Oriented Residential Zone
This zone is designated for medium to high residential buildings. In addition to hospital and university buildings, certain types of shops buildings with a floor area of up to 500m2 are permitted.
4 Category 2 Mid/high-rise Oriented Residential Zone
This zone is mainly designated for medium to high-rise residential buildings. In addition to hospital and university buildings, the permitted buildings include certain shops and office buildings with a floor area of up to 1,500m2 to provide conveniences for the local community.
5 Category 1 Residential Zone
This zone is designated to protect the residential environment. The permitted buildings include shops, offices and hotel buildings with floor area of up to 3,000m2.
6 Category 2 Residential Zone
This zone is designated to protect the residential environment. The permitted buildings include shops, offices and hotel buildings as well as buildings with karaoke booths.
7 Quasi-residential Zone
This zone is designated to allow the introduction of vehicle related facilities along roads while protecting the residential environment in harmony with such facilities.
8 Neighborhood Commerical Zone
This zone is designated to provide daily shopping facilities for the neighbourhood residents. In addition to residential and shop buildings, small factory buildings are allowed.
9 Commerical Zone
Banks, cinemas, restaurants and department stores are constructed in this zone. Residential buildings and small factory buildings are also permitted.
10 Quasi-industrial zone
This is mainly occupied by light industrial and service facilities. Almost all kinds of factories are permitted excepting those that which are considered to considerably worsen the environment.
11 Industrial zone
Any type of factory can be built in this zone. While residential and shop buildings can be constructed, school, hospital and hotel buildings are not permitted.
12 Exclusively Industrial zone
This zone is designated for factories. While all types of factory buildings are permitted, residential, shop, school, hospital and hotel buildings cannot be constructed.
Översättningen till engelska är gjord av Professor Nakai, Tokyo Institute of Technology. Numrering är tillagd av mig.

Utsnitt ur Setagaya-ku.
På den här nivån går det att förstå staden, man ser tydliga mönster. Men går det att förstå varför staden blivit planerad baklänges? Planen överensstämmer med verkligheten som den var. Zonerna var länge gemensamma för hela Japan men med utgångspunkt i Tokyo och Tokyos problematik. När det tidigare antalet zoner inte räckte för beskriva den existerande situationen i Tokyo lades det till nya zoner, ytterligare finfördelning och med en närmare beskrivning av det som redan existerade.

Shimokitazawa med planerade vägar som oroar.
Det intressanta med zon systemet är hur pass inklusivt det där. Det är bara i zon det är förbjudet att bygga bostäder.

Men ibland kom jag på mig själv med att fundera över hur detta gick till rent praktiskt. Och jag ser tydliga mönster och historier, om hur vattendragen och markförhållanden styrt utvecklingen, hur gamla vägar levt kvar och hur historien vecklar in sig i själv och lägger sig i lager ovan på bybyggelsen som nästan uteslutande består hus som bytts ut flera gånger ovanpå tomter som delats på grund av arvskatt. Staden växer inåt, klumpar ihop sig själv, utvecklas i delar, nya stora projekt ersätter äldre stora projekt, ett bostadsområde ersätter ett universitet som sålt av sin tomt, ett tempel överlever genom att sälja av delar av området. En slags förklaring existerar förstås i det faktum efter andra världskriget prioriteras enbart en sak, tillväxt. Under 50-talet växer Tokyo med 1 miljon invånare om året. Men denna förklaring är inte nog.

Eller tittar på de planerade motorvägskorsningarnas perfekta geometrier.