Pages

16 Apr 2009

sammankoppling


Yoyogi-Uehara är en station på den privata tåglinjen Odakyu-sen, stationen öppnade den 1 april 1927. Bilden ovan visar utvecklingen av antalet resenärer per dag. 1978 öppnar tunnelbanelinjen Chiyoda-sen med slutstation i Yoyogi-Uehara. Det sker en explosiv utveckling av antalet resenärer.

No comments:

Post a Comment