Pages

28 Apr 2009

jvg stationer 2 - hakata station


En framtida fasad till en järnvägsstation. 2011 kopplas Sanyo och Kyushu Shinkansen ihop i Hakata.

En genomfartsstation.

Diagram över konstruktionsprocessen.

No comments:

Post a Comment