Pages

27 Apr 2009

ginza från ovan?


Om täthet och närhet är de dominerande inslagen i stadsmiljön.

Om vi höjer blicken försvinner husen in i dimman.

Staden är nästan mer spännande från den här synvinkeln.

Men vi får nöja oss med att gå omkring där nere och ibland besöka höghusen...

No comments:

Post a Comment