Pages

26 Apr 2009

jvg stationer 1 - kokura station

Kokura station building av Kyushu Railway Company, Kajima Designm Tonichi Engineering Consultants och JR Kyushu, 1998. 85,927m2.
Denna station får anses vara en bra ordinär japansk järnvägsstation.
Men kanske betyder inte det så mycket för mig.

No comments:

Post a Comment