Pages

11 Apr 2009

berget brinner


I Beppu, en stad känd för sina onsen är det en gång om året en festival där man sätter eld på en bergssida. Bilderna av händelserna blir oturligt nog platta men det är ändå fantastiskt. Elden är kontrollerad och bildar en cirkel som omsluter området som bränns upp.


No comments:

Post a Comment