Pages

24 Apr 2009

jon jerde i hakata


Canal City. En stad inom staden. Intressant är hur den kopplar ihop sig direkt med en shotengai. Och grönskan, och vattnet.

Men om insidan finns det inte så mycket vettigt att säga.

Det är egentligen inte alls så att jag tycker om dessa anläggningar, men de fascinerar mig enormt på ett något obehagligt sätt.

No comments:

Post a Comment