Pages

31 May 2009

nishigawai


Det finns existerar flera typer av förorten, en där densiteten går ned avsevärt och de urbana farmerna blir allt mer dominerande element.

Men husen kan ändå vara lyfta på Tokyo maner, vilka hus som finns förändras inte, bara hur ofta de finns och i vilket sammanhang.

Nakagawai-station.

Affärsgatan direkt vid stationen.

30 May 2009

om alternativa färdmedel


Och så, en dag, färdas jag med bil igen.

Hemkörd mat är extremt vanligt, runt middags tid flyger dessa motorcyklar kring överallt i förorten.

En flicka på cykel.

En Ferrari.

En motorväg i luften.


Notera mötet mellan vägs geometri och den bärande strukturen i form av balkar och pelare.


En motorväg på marken.


Bullerskydden skapar en isolering från omgivningen, vägen är en egen verklighet utan direkt koppling till omgivningen, utom det som sticker upp ibland.

Och ibland knappt ens det.

29 May 2009

en vag känsla av översikt


Ytterligare en bild av den eviga förorten. Det är lätt att urskilja det grova vägnätet.

28 May 2009

en antydan till en morfologi


Alla städer innehåller mönster och upprepningar, inga städer är helt slumpmässiga. Sett från ovan och i reducerad form kan städerna snabbt gå förstå till en viss grad, om vi dessutom adderar ett ytterligare lager av information i form av brandklassnings av hus och med den observationen att hus med lägre brandklass inte får vara hur höga som helst kan vi börja skönja ett mönster. I Tokyo är inte varje enskilt hus en brandcell, utan varje superkvarter avgränsat av exempelvis vägar, parker, tåglinjer eller floder bildar en cell. Längs större vägar måste varje nybyggda hus ha en högre brandklass, samtidigt som dessa hus får byggas högre för motivera, med ekonomiska medel, en snabbare förändring mot en brandsäkrare stad.

27 May 2009

shunjuku från ovan


Detta är en bild av området kring världens största järnvägsstation, alldeles bredvid ligger en område med höghus som upplevs att stå tätt. Och det gör de. Men ändå är den tätheten inget mot omgivningen.

25 May 2009

picnic vid Tamagawa


Vid floden Tamagawa får man grilla på Kawasaki sidan men inte på Tokyo sidan. Så under två broar samlas människor när vädret är bra.

Stämningen blir lätt dystopisk.


I Japan är högklackat alltid rätt svar.

24 May 2009

en betydelsefyll byggnad


Längre bort, Centennial Hall av Kazuo Shinohara, 1987.

Om närvaro.

Det går inte att överdriva den här byggnadens betydelse för arkitekturinstitutionen på Tokyo Tech.

23 May 2009

4 hus i kamakura


Det här skulle nästan kunna vara en Sakamoto.

En viss inspiration från FLW.

Trots allt en viss nivå.

Och vad är detta?

22 May 2009

den täckta gatan 1

Osaka. Den japanska öppna galleria typologin. Shotengai med tak.
Hakata den här gatan leder rakt in i detta.
Kokura.

Beppu, den här gatan är döende, såsom många gator i bilburna städer är, denna typologi blir utkonkurrerad av shoppingcenter med enorma parkeringsplatser.

21 May 2009

beppu - drömmenn om himlen 10


Alla japanska städer är byggda enligt samma mall, Tokyo. Alla regelverk är baserade på situationen i Tokyo då japan är ett centralstyrt land, när Tokyo ville ha möjlighet till flera olika möjliga zoner baserade på det faktiskta tillståndet fick hela landet samma zoner, men utan möjlighet att införa specifika regleringar för sina, speciella förhållanden. Detta gör att trots skillnader ser alla städer märkligt lika ut. Här Beppu.

En liten turistort känd för sina varma källor. Detta är naturligtvis ingen slump eller historiskt faktum utan resultatet av en medveten turistkampanj.

Tätheten är densamma även om vissa beteenden och nyttjandegraden är olika. Beppu är en bilburen stad. Men bilden kunde lika gärna vara tagen i en förort i Tokyo.

20 May 2009

shinjuku station - jvg stationer


Shinjuku station, södra entrén till JR stationen. Shinjuku stationen är världens största station räknat i antal resenärer per dag. 3.64 miljoner resenärer per dag. Lite beroende på hur man räknar, se här.

Orienteringskarta över JR sektionen.

Översikt och en överdäckning under byggnad.

19 May 2009

osaka station - jvg stationer


Osaka JR station, sydfasad. Det intressanta med japanska järnvägsstationer är hur osynliga de ändå är. Dessa byggnader som måste vara några av de mest frekventerade i världen är laddade med kommersiella program från kontor via varuhus till små kiosker och restauranger. Ofta innehåller de också hotell.

Nordsidan under ombyggnad.

17 May 2009

en motorväg i osaka


Under motorvägarna i japanska storstäder finns det ibland byggnader.

Här Senba Center Building, Nikken Sekkei LTD+ Daiken Sekkei, Inc.

Oftast står byggnaderna fritt utan att vara en del av strukturen, denna byggnad tar en aktiv del i det hela.

Under hela byggnadens längd varierar höjden efter förutsättningarna motorvägen ger.

Tills huset trappas av och motorvägen fortsätter.

16 May 2009

och ovanpå huset ett pariserhjul


Om den visuella röran och tätheten i japanska städer.

Hep Five, Takenaka Corporation, 1998.