Pages

5 May 2009

rasrisk


Kamakura var den ointagliga staden, på grund av den kuperade terrängen. För att staden skulle bli tillgänglig har en serie av projekt genomfört för att koppla samman staden.

No comments:

Post a Comment