Pages

30 May 2009

om alternativa färdmedel


Och så, en dag, färdas jag med bil igen.

Hemkörd mat är extremt vanligt, runt middags tid flyger dessa motorcyklar kring överallt i förorten.

En flicka på cykel.

En Ferrari.

En motorväg i luften.


Notera mötet mellan vägs geometri och den bärande strukturen i form av balkar och pelare.


En motorväg på marken.


Bullerskydden skapar en isolering från omgivningen, vägen är en egen verklighet utan direkt koppling till omgivningen, utom det som sticker upp ibland.

Och ibland knappt ens det.

No comments:

Post a Comment