Pages

28 May 2009

en antydan till en morfologi


Alla städer innehåller mönster och upprepningar, inga städer är helt slumpmässiga. Sett från ovan och i reducerad form kan städerna snabbt gå förstå till en viss grad, om vi dessutom adderar ett ytterligare lager av information i form av brandklassnings av hus och med den observationen att hus med lägre brandklass inte får vara hur höga som helst kan vi börja skönja ett mönster. I Tokyo är inte varje enskilt hus en brandcell, utan varje superkvarter avgränsat av exempelvis vägar, parker, tåglinjer eller floder bildar en cell. Längs större vägar måste varje nybyggda hus ha en högre brandklass, samtidigt som dessa hus får byggas högre för motivera, med ekonomiska medel, en snabbare förändring mot en brandsäkrare stad.

No comments:

Post a Comment