Pages

10 May 2009

effektiv struktur?


Med en tillräckligt tjock balk behöver inte pelarna placeras rationellt. Den här balken sträcker sig över en kanal.

No comments:

Post a Comment