Pages

29 May 2009

en vag känsla av översikt


Ytterligare en bild av den eviga förorten. Det är lätt att urskilja det grova vägnätet.

No comments:

Post a Comment