Pages

21 May 2009

beppu - drömmenn om himlen 10


Alla japanska städer är byggda enligt samma mall, Tokyo. Alla regelverk är baserade på situationen i Tokyo då japan är ett centralstyrt land, när Tokyo ville ha möjlighet till flera olika möjliga zoner baserade på det faktiskta tillståndet fick hela landet samma zoner, men utan möjlighet att införa specifika regleringar för sina, speciella förhållanden. Detta gör att trots skillnader ser alla städer märkligt lika ut. Här Beppu.

En liten turistort känd för sina varma källor. Detta är naturligtvis ingen slump eller historiskt faktum utan resultatet av en medveten turistkampanj.

Tätheten är densamma även om vissa beteenden och nyttjandegraden är olika. Beppu är en bilburen stad. Men bilden kunde lika gärna vara tagen i en förort i Tokyo.

No comments:

Post a Comment