Pages

17 May 2009

en motorväg i osaka


Under motorvägarna i japanska storstäder finns det ibland byggnader.

Här Senba Center Building, Nikken Sekkei LTD+ Daiken Sekkei, Inc.

Oftast står byggnaderna fritt utan att vara en del av strukturen, denna byggnad tar en aktiv del i det hela.

Under hela byggnadens längd varierar höjden efter förutsättningarna motorvägen ger.

Tills huset trappas av och motorvägen fortsätter.

No comments:

Post a Comment