Pages

20 May 2009

shinjuku station - jvg stationer


Shinjuku station, södra entrén till JR stationen. Shinjuku stationen är världens största station räknat i antal resenärer per dag. 3.64 miljoner resenärer per dag. Lite beroende på hur man räknar, se här.

Orienteringskarta över JR sektionen.

Översikt och en överdäckning under byggnad.

No comments:

Post a Comment