Pages

14 Feb 2009

our past belongs to us, we can change it. if we want


Alternativt en slags förklaring till det vi känner inför världen framför oss.

No comments:

Post a Comment