Pages

7 Feb 2009

on the road 5, broar

Och jag älskar tanken på broarna som är synliga ovanför staden, hur de reser sig över staden, lastbilarna som avtecknar sig i fjärran.No comments:

Post a Comment