Pages

28 Feb 2009

Litteratur: Super legal buildings - guidebook


giraffe building, slb:55
När man går runt i Tokyo undrar man snart varför byggnaderna har den form de har. Svaret finns ofta i den serie av regler som byggnadernas utformning. Byggnaderna är ofta rent diagrammatiska formuleringar av de olika regler som finns. Detta finns utmärkt dokumenterat Super Legal Buildings av Yasutaka Yoshimura, 2006. Boken visar på en serie byggnader, både som bilder och diagram som extremt noggrant följer föreskrifterna, boken försöker retroaktivt förklara det vi ser framför oss. Uppläget är välkänt från andra guideböcker till Tokyo som Made in Tokyo eller Pet Architecture. Värt att notera är att Yasutaka Yoshimura arbetat för MVRDV, välkända för sina extremt diagrammatiska byggnader.

ISBN:4-395-24002-X C3352
År: 2006

Ett exempel; foto taget av mig.

No comments:

Post a Comment