Pages

25 Feb 2009

en modell för framtiden


Stadsutveckling längs med Tsukuba Express, station nr13, Kashiwanoha-Campus.

Ett centrum med hög densitet av kommersiellt program, ett shoppingcenter och bilburet kringland. Just här också ett universitet, detta är en kunskapsnod. I många mycket är det Tokyos stora styrka att såpass mycket av stadsutvecklingen han ske innan bilen blev närvarande på allvar i Japan runt 50/60-talet. Men då Tsukuba Express öppnade år 2005 med en serie stationer i ingenstans utvecklades områdena kring dessa för att delvis finasiera bygget. Nu var området ingen tabula rasa fram till 2005, det var redan då bebyggt med en utspridd otät villa bebyggelse. Så kanske är detta ett fall framåt.

Det finns dock många problem med denna plats, som separering från bilar vid stationen, enorma köpcenter.

Den glesa del av megastaden.

No comments:

Post a Comment