Pages

1 Feb 2009

Sangenjaya 1880-1955

Sangenjaya är det största kommersiella området i Setagaya med det Setagayas högsta hus, Carrot Tower.

1880 området är landsbygd. Men vägen in mot staden kantas av hus.

1909. Spårvagnen har kommit hit. Här syns tydligt den japanska bytypologin, att bygga längs vägar. Även vissa mer planerade områden börjar dyka upp.

1937, Sangenjaya är knytpunkt i spårvägsnätet. Det är nu ett ganska bebyggt område.

Kartan från 1945 är inte riktigt exakt, det var svårt vara kartograf då. Omständigheterna är inte de mest stabila. Men notera vägen norrut som är streckad.

1955. Vägen är färdig. Bebyggelsen sprider sig i sekvenser, förtätas, förändras.

No comments:

Post a Comment