Pages

17 Feb 2009

mer insida


En ovanligt grå dag besöker vi en visningslägenhet i United Cubes av Sejima.

"Kuberna" är förenade med märkligt samspel.

Och en hel del humor, här vy från köksfönstret. Ett vanligt Tokyo fönster där båda husen som är en del av samma projekt återskapar den vanliga situationen i omgivande områden.

Projektet verkar en aning svårsålt. Är livet utan dörrar inte speciellt lockande även om de ligger några el Croquis framme som visar på vackra projekt av Sejima?

No comments:

Post a Comment