Pages

22 Feb 2009

en annan skala


Shirahige Housing Development
Ibland tänker jag mig att jag gillar Tokyo för den varierande skalan, för det faktum att inget hus liknar huset bredvid, för den vitalitet som de ständigt välbesökta gatorna uppvisar. För att alla ytor är aktiverade och använda. Det finns visserligen tomma tomter men de är bara tomma korta stunder i väntan på de åter kan bebyggas.

No comments:

Post a Comment