Pages

3 Feb 2009

om form


Zonregleringar kan skapa byggnader som är nästintill omöjliga att designa. Men denna ytterst precisa reglering kan ge ett vanligt bostadshus form. Så vad består dessa regleringar av? I detta fall är byggnaden placerad längs en brandgata och måste därför vara utförd i brandsäkert material, den får gärna vara hög och fungera som en skräm för bakomliggande bebyggelse, den måste släppa förbi en viss del solljus och den måste ha FAR inom vissa värden. På detta läggs sedan en beräkning för hur man maximerar vinsten av att bygga detta hus.

No comments:

Post a Comment