Pages

11 Feb 2009

on the road, 9, upprepning


Punkthuset som typologi är som gjorde för en ändlös serie av upprepningar, repetition är höghusets verklighet. Men övergår vi till skyskrapan uppstår andra effekter. Ibland, kanske allt oftare, görs det försök att upphäva repetitionen och göra något mer. Och även om jag i sak uppskattar detta blir resultaten inte alltid bra. Att på ett bra sätt hantera upprepning och variation är svårt.

No comments:

Post a Comment