Pages

21 Feb 2009

Kanagawa Institute of Technology


Junya Ishigami, KAIT Workshop, 2008. Möbler.

Detta är en byggnad utan väggar, detta enkla påstående är mer avancerat än det verkar. Men med av en skog av vita smala pelare som tillsammans tar upp de laster byggnader genererar och agerar stabiliserande. Den här sortens vita minimalism är extremt krävande ur teknisk synvinkel. Men just denna extremt avancerade minimalism är Junya Ishigamis varumärke. Fler detaljer om konstruktionen här.

Den har en glasfasad.


Skarpa hörn.

En omgivning att reflektera.

Detaljer för en minimal livsstil.

Men att vara minimal är ibland ansträngande.

Ett flygplan.

No comments:

Post a Comment