Pages

24 Feb 2009

Sumida Culture Factory


Ett kulturcenter av Itsuko Hasegawa, 1994. Hon var en av de första kvinnliga arkitekterna i Japan som slog igenom. Samtida med Toyo Ito, både i stil och i det faktum att båda var djupt influerade av Kazuo Shinohara. Hon arbetade som assistent åt Shinohara under en period på Tokyo Institute of Technology, den första kvinnliga sådana. Vilket är en viktig roll i skolans organisatoriska system.

Sumida Culture Factory är insprängt mellan betydligt mindre hus. Det har ett kläd av perforerad metall.

Vilket ger en upplösningseffekt när man ser innergården skymta genom det.

Detta är japanskt 90-tal.

Interiören påminner starkt om delar av Sendai Mediateque.

Ut ser man väldigt tydligt genom rastret.

Gång mellan olika delar av byggnaden.

Läsrum och entré till en del av komplexet.

No comments:

Post a Comment