Pages

2 Aug 2008

Litteratur 3 - Made In TokyoFrom Tenunobu Fujimori et al's, "Institute of Street Observation[1]" we discovered the joy of actually walking the street and finding fragments – allowing the swelling of imaginations and the speaking of small urban histories.
...
Contemporary Tokyo’s situation is a crazy mixture of main-products and by-products of modernisation.
...
Tokyo is an agglomeration of buildings, traffic infrastructure, civil engineering. Its landscape is said to lack visual control and is populary thought of as chaotic or as 'white noise'. However, this kind of interpretation is based of mechanistic theory and semiotic systems. So, if we change the premise, a totally diffrent interpretation of the city should be possible.

Made in Tokyo -
Från introduktionen.

När hastigheten i stadens utveckling når en viss hastighet, när ett antal lager av infrastruktur är lagda ovanpå varandra och tomrummen mellan dem börjar fyllas inträffar en serie intressanta fenomen. Dessa fenomen behöver inte uppfattas som intressanta, de kan kännas hotfulla, obehagliga och inklämda. Made in Tokyo beskriver en serie fenomen av denna typ.

Det intressanta är med boken är inte de gjorda observationerna utan hur de förmedlar det observerade. Varje objekt beskrivs med en titel, en situationsplan, en serie punkter som beskriver det observerade, ett foto och en axiometrisk ritning som inte försöker skildra verkligheten utan tydliggör observation. Denna kombination av tekniker möjliggör en representation av fenomenet som förmedlar glädjen i observationen. Och i glädjen inför staden som finns framför oss finns en stor av förståelsen för stadens möjlighet att generera det oväntade och, ibland, det fantastiska.

Titel: MADE IN TOKYO, メイド イン トーキョー (Meido in Tōkyō)
Isbn: 4-306-04421-1
Författare: Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda, Yoshiharu Tsukamoto

Noter:
[1] Institute of Street Oberservation benämns i Toto om Fujimori monografin som Street Oberservation Society.

No comments:

Post a Comment