Pages

24 Aug 2008

Litteratur 2 - Contemporary Japense Houses 1985-2005


Tower House - Takamitsu Azuma 1966

The appearence of Tower House allowed people to to symbolically obtain the knowledge needed to live in the city, including what sort of significance that undertaking had, what was gained and lost in the process, and what was convenient and inconvenient about it.
Takeshi Ishido - Personal Notes on Houses as a Prelude to 1985,
en av de inledande essäerna.

Boken består av två delar, en exposé över bostadsarkitektur i Japan och en serie essäer med reflektion och samtal mellan arkitekter som berättar en historia om utveckligen av arkitekturen i Japan från metabolisterna till 2005.

Det är för mig omöjligt att sammanfatta den mängd information som presenteras. Men jag rekommenderar boken varmt. Kanske återkommer med kommentarer till de mer intressanta av essäerna.

No comments:

Post a Comment