19 Jul 2008

Litteratur 1 - Japanska rum

"I den japanska traditionen uppfattas rum som en subjektiv upplevelse, en fysisk erfarenhet och en föränderlig process - inte som ett utomstående objekt. Det är en sinnlig uppfattning som avspeglas både i tradition och utveckling av den japanska arkitekturen."

Kristina Fridh drar i sin bok baserat på en doktorsavhandling från CTH upp en historisk utvecklingslinje för den japanska uppfattningen av rum som avslutas i Kyoto i 1600-talet med Suki-ya arkitekturen. Med denna utgångspunkt kommer hon till den för läsaren kanske med relevanata delen av texten. Där hon "läser" en serie samtida byggnader av bland annat Sejima, Maki, Kishi och Ando. Japanska rum ger en inblick i de historiska linjerna

Det finns skäl att återkomma till den här boken senare då den har betydelse för läsningen av övriga böcker i min anspråkslösa samling.

Författare: Kristina Fridh
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
ISBN: 91-7333-048-5
År: 2004

No comments:

Post a comment