19 Jul 2008

Litteratur 0 - inledning


Bland de får böcker om arkitektur jag äger finns ett antal böcker som på olika sätt behandlar japansk arkitektur, dessa kommer nu inför resan att läsas (om) och kommenteras.
Toto är det största förlaget, Atelier Bow-Wow det mest representerade kontoret (3), Tokyo den stad där de flest böcker (5) är inhandlade.
Listan utgör inte på något sätt en kanon för japanska arkitektur, eller ens på något sätt är den en relevant översikt, många stora namn saknas helt eller finns bara som en del av översikter. Skälen till att jag har kommit att äga just dessa böcker grundar sig i en serie om än inte slumpmässiga beslut så i vilket fall tydligt oordnade beslut. Det kan handla om rea (Japanska rum, svensk byggtjänst), reselitteratur inför en tågresa (Made in Tokyo, 21st century musem of contemporary art, Kanazawa), påverkan från personers tidigare inköp (Atelier Bow-Wow from Post Bubble City, 1985-2005), utställningskataloger (GA Houses 98 Project 2007, Graphic Anatomy of Atelier Bow-Wow).
Urvalet grundar sig alltså på en serie omständigheter i tid och rum som är lätta beskriva var för sig, men när de placeras in i sitt sammanhang uppstår något annat.

Detta urval representerar inte min kunskap om eller min bild av japansk arkitektur. Men det ger kunskap om och en bild av japanska arkitektur. Onekligen saknas en hel mängd stora namn med stort inflytande över utvecklingen av japansk arkitektur. Exempelvis förekommer metabolisterna (ex. Fumiko Maki, Kenzo Tange, Kisho Kurokawa) bara i bakgrunden och med några enstaka hus i överblickar. Och min mer personlige hjälte Hiroshi Hara finns bara nämnd i förbigående.

Nog sagt om bristerna i mina kunskaper och min förståelse. Med denna reservation tänker jag ändå försöka dra upp en serie utvecklingslinjer.

No comments:

Post a comment