Pages

19 Jun 2009

kontoret - himlen 11


Think Park i Osaki.

Vy från byggnadens kärna mot fasaden.

Här blir bilden av höga byggnader längs en gata som ramar in stadens täta småskaliga bebyggelse extra tydlig.

No comments:

Post a Comment