Pages

11 Jun 2009

ett bostadshus


Kawara-machi Koso-Jutaku-danchi av Sachio Ohtani, 1972.

Loftgångar.

Ett projekt djupt inspirerad av megastrukturerna som låg i tiden eller var på väg ur den när detta stod klart. Och jag önskar att relieferna i balkarna av riktiga sparkroppar och eller att en väg gick genom detta heroiska rum. A-sektion har en mening i sig själv.

Men tyvärr står dessa rum tydligen mest tomma och oanvända.

A-sektionen med ett vanligt hus ovanpå sig tittar fram.

No comments:

Post a Comment