Pages

1 Jun 2009

tsukuba


En upplyft gångbro som ett monument över trafiksepareringen i Tsukuba, en stad planerad på 60-talet. Senare utses staden till en vetenskapsstad och betydande mängd forskningsresurser flyttas hit.

Vy från bron.


Det finns ett nordsydligt parkstråk genom staden.Där hittar man den här byggnaden vid det gamla Expo '85 området.

Och sedan korsar man ytterligare en väg. Och här någonstans slår det mig hur extremt ojapansk den här staden är, jag har gått i 15min utan att se en konbini.

No comments:

Post a Comment