Pages

5 Jun 2009

längs tamagawa


En bro över Tamagawa som separerar Tokyo23 från Kawasaki-shi och Tokyo-to från Kanagawa-ken. Jag har nämnt den ett antal gånger tidigare på bloggen.

En antydan om den byggda miljöns avvikelser från enhetlighet.

En gammal flodport som bevarats som ett minne av den industriella revelutionen.


Bostadshus.


Höghusområde vid Musashi-Kosugi. I förgrunden sportanläggningar i det kontinuerliga grönområde som floden erbjuder.

Och höghusen hänger ihop men vad betyder det?

No comments:

Post a Comment