Pages

24 Jun 2009

Litteratur: After The Crash - Architecture in Post bubble Japan


"4 Public Places
... but Kazuo Shinohara asserts that they [盛り場 sakariba, gator i nöjeskvarter eller intensiva områden] are the definitive Japanese urban place:
As shapes they might be described as utterly chaotic, but there is a fascinating vitality in the bizarre sense of architectural freedom on the streets of some of Tokyo's sakariba. Altough I think this vitality is largley an effect of our current economic prosperity, as mode of the city for everyday affairs this urban condition is the antithesis of the elegance of typical European modern cities. Nevertheless, compared as basic urban models, they seem to me to have more potential...[Kazuo Shinohara - Modan Nekusuto : översatt av Tomas Daniell]
...
Many significant new public buildings include unprogrammed areas for general social interaction, such as Hiroshi Hara's Kyoto Station building (1997)."

- Ur introduktion till kapitel 4, Public Places.

Boken är en essäsamling, dessa är sorterade på sju olika teman, essäerna är alla skriva av Thomas Daniell från Nya Zeeland, som är en verksam arkitekt boende i Kyoto. Nästan alla essäer har funnits tidigare i olika tidskrifter men samligen av dessa och de korta introduktionerna till varje kapitel målar upp bild av tillståndet hos arkitekturen i Japan en aning bortom den vanliga bilden. Den knyter samman trådar och skapar sammanhang.

Författare: Thomas Daniell, 2008.
Förlag: Princeton Architectural Press
ISBN: 978-1-56898-776-7
Mer här.

No comments:

Post a Comment