Pages

28 Jun 2009

en promenad i Ikebukero

Det existerar en period när man vant sig vid byggnaderna i omgivningen, när krävs en medveten aktion för att inse fakta. Som ovan över att denna byggnad faktiskt har samma fasadmaterial som takmaterial.

Eller dessa trappor som är täckta.

En grön fasad.

Saker jag helt enkelt inte förstår.

Avancerade geometrier.

Småhus inklämda bland större även om större vägar.

En total ignorering av reglerna för cykelparkering.

Och för den delen också för cykelbanor. Som sig bör...

No comments:

Post a Comment