Pages

2 Jul 2009

en promenad i setagaya


Ett hus bestående av två rätblock, det ena lutande.

En konbini i en korsning.

Jordbävnings säkring av en äldre skolbyggnad.

Ett hus ovanpå ett annat hus.

En påklistrad entré.

Den sjunde ringvägen, längs denna existerar byggnader för bilar, som lyfta restauranger med parkering under.

Ett skarpt hus.

Och tillsist Setagaya-line, en av två kvarvarande spårvägslinjer i Tokyo23.

No comments:

Post a Comment