Pages

1 Jul 2009

en linjär park


En gammal bäck har förvandlats till en park.

Detta blir naturligt en väldigt platt promenad som slingrar sig fram mellan husen.

No comments:

Post a Comment