Pages

12 Jul 2009

staden


Staden enbart sedd genom den spårbundna trafikens utbredning. Ett utsnitt över de centrala delarna av stor Tokyo.

Yamanote-sen är hjärtat i spårtrafiken och Tokyo, längs denna linje cirkulerar Tokyo puls. Tåglinjen drivs av JR.

Staden har två tunnelbanesystem med totalt 13 linjer. Tokyo Metro och TOEI. Det är lätt att se att Tokyo innanför Yamanote absolut inte är homogent område. Också är det lätt att på den här kartan se var både kejsarpalatset ligger och var densiteten av spårtrafik är högst. Värt att notera är att om byter mellan de 2 operatörerna som höjs biljett taxan då varje operatör tar ut en kilometer baserad taxa. Detta gäller naturligtvis alla operatörer.

JR-East (JR=Japan Railways) driver ett antal ytterligare linjer. Dessutom kör de trafik på vissa avsnitt av linjer de inte äger.

Keisei, Keihin, Odakyu, Seibu, Tobu, Tokyu och några små nätverk i förhållande till Yamanote.
De privatägda linjerna som försörjer stora delar av Tokyo utanför Yamanote tilläts inte bygga sina linjer innanför Yamanote, där tog staden hand om det med hjälp av spårvägar. Samtidigt skapades ett antal gigantiska bytesstationer, främst längs Yamanotes västra sida där de stora stationerna är Shinjuku (Keio, Odakyu, Seibu), Ikebukero (Tobu, Seibu) och Shibuya (Tokyu, Keio). Dessa stationer omges av kommersiella områden där tågoperatörerna driver varuhus. hotell och liknande verksamheter. De privata järnvägarna är äldre än tunnelbanan, tidigare existerade det ett nätverk av spårvagnar i innerstaden men som på många andra platser drevs de undan. Två spårvägslinjer existerar fortfarande, Toden Arakawa-sen och Tokyu Setagaya-sen.

Situationen dock mer komplicerad än vad som noterats ovan med olika järnvägslinjer och tunnelbanelinjer. Linjerna som drivs av olika operatörer hänger nämligen samman. Om du kliver på Tokyu Den-en Toshi-sen fortsätter du sedan åka på Tokyo Metros Hanzomon-sen för sedan fortsätta på Tobu Isesaki-sen. Byterna mellan operatörerna sker i Shibuya och Oshiage.

No comments:

Post a Comment