Pages

8 Jul 2009

tokyo tech front

Tokyo Tech Front, Kazunari Sakamoto, 2009. Axel mot huvudbyggnaden.
Byggnaden vänder sig mot staden och öppnar upp en tydligt definierad förplats. Detta är också byggnadens uppgift. Skjulet som är en nedfart till cykelparkering är inte med på bilderna producerade av Sakamoto.
Denna plats inrymmer att café och en passage in till campus.
Den stora föreläsningssalen men en promenad igenom.
Tak sett från resturangen.
Gången sedd från andra våningen.

Det som gör byggnaden svår är dess relation till Centennial Hall av Kazuo Shinohara som var Sakamotos lärare och som allmänt anses vara Shinoharas mästerverk (den ska till och med finnas omnämnd i nyare upplagor av Lonely Planet).

No comments:

Post a Comment