Pages

27 Oct 2008

Maison Hermes - Ginza

DSC_1668.JPG
Vy genom ett glasblock.
I Ginza ligger märkesbutikerna tätt, denna är av Renzo Piano.
DSC_1661.JPG
Ett slag för den enhetliga fasaden.

No comments:

Post a Comment