Pages

14 Oct 2008

Egota House A


Egota House i Numabukuro av Kazunari Sakamoto, 2005. I det här huset finns 5 lägenheter. 4 är i två plan, dessa överlappar varandra så varje enskild lägenhet har utsikt åt 4 håll. För separera sig från gatan är husets bottenvåning en halv våning över gatan. En vanlig taktik för minska insyn i hus som likt detta lever i frånvaron en skyddande mur.

Huset är det första av 4 planerade hus i grupp som är en nedskalat variant av Sakamotos omdebatterade förslag för ett område i München.

Entré längs den gröna väggen. Huset har fyra distinkt olika fasader, en vit, en gul, en grön och en i plåt.

No comments:

Post a Comment