Pages

20 Oct 2008

någonstans i östra Japan

Vid denna tidpunkt i livet har man redan flera gånger upplevt kärleken, och den utvecklar sig inte längre enbart efter sina egna och omutliga lagar i ens häpna och passiva hjärta. Man hjälper den på väg, man förfalskar den med hjälp av minnet och suggestionsförmågan. När man känner igen ett av dess symptom drar man sig till minnes de andra och frammanar dem på nytt.

Ibland, när man springer in något oväntat, är det svårt att i sig avgöra kvaliten på det funna objektet. Ibland är det mer intressant än vad vad man kan vänta sig. Ibland är glädjen i att finna objekt viktigare än objekt i sig.

Entré.

House A av Ryue Nishizawa.

(östra Japan är platsen som huset placeras på i viss arkitektonisk press, då beställaren inte vill att det ska vara känt var huset finns. jag vet, av en slump, den precisa platsen. och rykten om vem som bor där.)

No comments:

Post a Comment