Pages

1 Oct 2008

Att cykla till skolan


Ovan är mitt första försök till en effektiv pendlingsträcka. Det tar 30 till 35 min att cykla 8,5km på grund av rödljusen.

No comments:

Post a Comment