Pages

31 Oct 2008

megastrukturen eller det övergivna


Nagakin Capsule Tower, Kisho Kurokawa. 1970-72.

Byggnaden är en realisation av det metabolistiska projektet. Modulerna kopplas till megastrukturen och flyttas och byts ut efter behov. Fast inga moduler har flyttats. Själv har jag svårt att förstå längtan efter föränderlighet genom att fysiskt flytta delar av byggnaden, det känns alltid så missriktat som utopi.

Men om man bortser från 60-talets misslyckade drömmar har byggnaden ändå klara kvaliteter. Om byggnaden lyckas bli minnesmärk vore det fantastiskt vackert med en sekvens av bilder där alla byggnader runt omkring förändras men detta hus står kvar orört och orörligt. En bild av en dröm som dött när den var omöjlig att anpassa till förändringen.

No comments:

Post a Comment